ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Belgesi, Çevre Yönetim Sistemi nedir?Çevre Yönetim Sistemi, Kurum/kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi nedir?Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000:2015 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardıdır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Geçiş SüreciISO 14001:2015 standartı 15.09.2015 tarihinde yayımlanmıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 3 yıllık bir geçiş süresi (15.09.2018) öngörmüştür. ISO 14001:2004 sertifikalarının geçerlilik süresi 15.09.2018 tarihine kadardır. Mevcut ISO 14001:2004sertifika geçerlilik tarihi 15.09.2018 tarihinden sonra olan müşteriler, belgelendirmenin sürdürülebilmesi için ISO 14001:2015 standardına uyumu sağlaması ve gerekli dokümantasyon revizyonlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi faydaları nelerdir?

Kurum faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede olumsuz etkileyen unsurları azaltmayı,

 Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri düşürmeyi,

 Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlamayı,

 Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerini azaltmayı veya tamamıyla ortadan kaldırmayı,

 Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artmasını,

 Çevreye zarar vermeyen bir kurum/kuruluşta çalışanların motivasyonunu artmasını,

 Kaynakları etkin kullanmayı, (Enerji, Su vb. tasarrufu sağlanır)

 Çevreye bırakılan atıkların azalmasını.

 Çevre gelişiminin devamlılığını sağlamayı, amaçlamaktadır.

ISO 14001:2015 Maddeleri

 Kapsam

 Atıf Yapılan Referanslar

 Terimler ve Tarifler

 Kuruluşun Bağlamı

 Liderlik

 Planlama

 Destek

 Operasyon

 Performans Değerlendirme

 İyileştirme

tr_TRTurkish